Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Thursday, October 28, 2010

۞ Ya' Idofah ۞

NurAzmina bt Shahbudin
(M101131119)

Abu Jaafar akan menghidupkan (membariskan) huruf Ya idofah

yang sukun apabila bertemu degan huruf hamzah Qato samada;

a) Huruf Hamzah tersebut berbaris atas ;-

(Inniya a’lam) dibaca (Inni a’lam)

b) Huruf Hamzah tersebut berbaris bawah ;-

(Banatia in kuntum) dibaca (Banati in kuntum)

c) Huruf Hamzah tersebut berbaris depan;

(Innia) dibaca (Inni)

Dalam bab Ya Idofah,Imam Yaakub akan membaca seperti

riwayat Hafs iaitu disukunkan,tidak seperti riwayat Abu Amru

yang membariskan samada huruf hamzah Qato’ tersebut

berbaris atas,bawah atau depan.

Contohnya ;-

1. (Inni ui’zuha)

2. (Banati in)

3. (Inni a’lam)

Pada rumus Ya iaitu rauh pada akhir surah azzukhruf dengan

menghazafkan Ya pada kalimah (Ya Ibadi) pada dua tempat

maka selebihnya ruwais mengisbatkan kepada tempat

sukun.Manakala ruwais dan kholaf memfathahkan Ya pada

kalimah (Ibadi) pada surah Ibrahim.

No comments:

Post a Comment