Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Thursday, October 28, 2010

۞ Ar-Raat Wallamat Wal Waqfu Alal Marsum ۞

Nor Liyana bt Elias
(M101218219)

(ALIFF) Abu Jaafar membaca seperti mana Qalun.

(HA) Imam Yaakub akan membaca dengan saktah HA pada

kalimah berikut ketika waqaf;

(A) (Ya-Abati) dibaca (Ya Abah)

(B) Alim al- istifham (mim)

Contoh ;-

1) (limi) dibaca (limih)

2) (Amma) dibaca (Ammah)

3) (Fima) dibaca (Fimah)

4) (Mimma) dibaca (Mimmah)

5) (Bima) dibaca (Bimah)

(C)Dhomir Mufrad Ghaib samada muzakkar atau muannas.

Contoh:

1) (Wahuwa) dibaca (Wahwah)

2) (Wahiya) dibaca (Wahiyah)

3) (Fahuwa) dibaca (Fahwah)

4) (Fahiya) dibaca (Fahiyah)

5) (Lahuwa) dibaca (Lahwah)

6) (Lahiya) dibaca (Lahiyah)

(D) Kalimah yang mempunyai Dhomir jama muannas dihujungnya.

Contoh:

1) (Lahunna) dibaca (Lahunnah)

2) (Bihinna) dibaca (Bihinnah)

3) (Minhunna) dibaca (Minhunnah)

4) (Alaihinna) dibaca (Alaihinnah)

5) (Ilaihinna) dibaca (Ilaihinnah)

6) (Absorohunna) dibaca (Absorohunnah)

(E) Ya tang bertasydid mabni lil mutakallim.

Contoh;

1) (Alaiya) dibaca (Alaiyah)

2) (Ladaiya) dibaca (Ladaiyah)

3) (Ilaiya) dibaca (Ilaiyah)

4) (Bimusrikhiyya) dibaca (Bimusrikhiyyah)

5) (Biyadayya) dibaca (Biyadayyah)

Ruwais pada kalimah (AYYAN) mengibdalkan nun

tanwin.

(FA) Yaakub mengisbatkan Ya kepada asal.

No comments:

Post a Comment