Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Tuesday, October 26, 2010

Bab Naqal Wal Saktah Wal Waqaf 'Alal Hamzi

Nur Shazwana bt Rahimi
(M101047419)

Riwayat ibnu wardan akan memindahkan () huruf hamzah qata’() pada kalimah () pada seluruh tempat di dalam al-quran termasuk () di dalam surah yunus.

Dalil ad-durah dalam bab naqal

ولا نقل الا الأ مع يونس (ب)دا

Abu jaafar akan mengidghamkan huruf ta’ (ت)pada huruf (ذ) dalam kalimah (اتخذتم)

Contoh:

ثم أخذتها di baca ثم أخذتها

لئن اتخذت di baca لئن اتخذت

Imam kholaf akan menaqalkan kalimah (وسئلوا)dan (فسئلوا)yang terdapatdi dalam al-quran menjadi (وسلوا)dan(فسلوا).

Dalil addurah dalam bab naqal:

وسل مع فسل ف شا

Untuk manhaj imam kholaf tiada bacaan saktah sama ada saktah “ال”saktah”شئ”atau pun saktah mafsul.begitu juga tiada perubahan bacaan huruf hamzah (ء)ketika waqof.

No comments:

Post a Comment