Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Tuesday, October 26, 2010

Bab hamzah mufrad.

Nur Shazwana bt Rahimi
(M101047419)

-Abu Jaafar akan mengibdalkan huruf hamzah (ء) sama ada huruf hamzah (ء) tersebut terletak atas wazan fa (ف) fe’el atau ‘ain (ع) fe’el atau lam (ل) fe’el.
Contoh:
fa fe’el: ( يؤمنون) dibaca ( يومنون )
‘ain fe’el: ( الباس ) dibaca ( البأس )
Lam fe’el: ( جيت ) dibaca (جئت )

-Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris depan , maka diibdal menjadi huruf wau (و)
Contoh:
a) ( يؤيد ) dibaca ( يويد)( seluruh al-Quran)
b) (يولف ) dibaca ( يؤلف)(seluruh al-Quran)
c) ( مؤجل) dibaca ( موجل ) (seluruh al-Quran)
d) (موذن )dibaca (مؤذن ) (seluruh al-Quran)

-Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris bawah , maka diibdalkan menjadi huruf ya (ي)
Contoh:
a) ( قري ) dibaca ( قرئ) (di dalam surah al-A’raf dan al-Insyiqaq)
b) (استهزي) dibaca (استهزى ) (di dalam surah al-An’am, ar-Ra’du dan al-Anbiya’)
c) ( ناشية ) dibaca ( ناشئة ) (di dalam surah al-Muzammil)
d) ( رياء ) dibaca ( رئاء ) ( di dalam surah al-Baqarah, an-Nisa’, dan al-Anfal)
e) ( لنبوينهم )dibaca ( لنبوئنهم )(di dalam surah an-Nahl dan al-Ankabut)
f) ( لنبطين ) dibaca (لنبطئن)(di dalam surah an-Nisa’)
g) ( شانيك ) dibaca ( شانئك )(di dalam surah al-Kauthar)
h) ( خاشيا ) dibaca (خاشئا )(di dalam surah al-Mulk)

-Imam Yaacub akan membaca seperti riwayat Duri Abu ‘Amru.
Contoh: ( البأس ) ( جئت ) ( يؤمنون )
-Begitu juga kalimah-kalimah berikut yang terdapat di dalam al-Quran.
a) ( خاطئة )ataupun ( الخاطئة )dibaca ( الخاطية , خاطية )
b) ( مليت ) dibaca ( ملئت )
c) ( مئتين ) atau ( مئة ) dibaca ( ميتين )atau ( مية )
d) فئة , فئتين, فئتينdibaca ( فيتين ) , ( فيتان ) , ( فية)

-Kalimah di bawah ini adalah huruf hamzah nya dihazaf (dibuang) pada seluruh al-Quran.
a) ( مستهزءون ) dibaca ( مستهزون ) dan kalimah yang seumpama dengannya seperti ( الصائبون ) (مالكون ) ( متكئون )
b) ( متكئا ) ( تطئو ) ( يطئو ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.
c) ( مستهزئين ) ( متكئين ) ( خاطئين ) ( الخاطئين ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.

1 comment:

  1. Assalamualaikum, alhamdulillah info yang baik, tapi lebih baik kalau syarah ikut bait dan terperinci, terima kasihh. Allahu yutfah 'alaik

    ReplyDelete