Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Tuesday, August 17, 2010

Bab Ummul Quran Wal Basmalah

Marini bt Mohamed
(M092035419)

Bab Ummul Quran

  • Abu Jaafar

Pada kalimah مالك di dalam surah al-Fatihah , Abu Jaafar akan menghazafkan alif (ا) dan dibaca ( ملك )

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :
ومالك () ز (ف) ز

Membaca dengan silah pada semua mim jama’ ketika wasol iaitu pada kalimah
( هم ,هم , كم ، ( تم

Dalil ad-Durah dalam bab Ummul Quran :
وصل ضم ميم الجمع ( أ ) صل


  • Imam Yaakub

Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah,Imam Yaakub akan mengisbatkan huruf alif ( ا ) selepas huruf mim ( م )

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :
ومالك () ز (ف) ز

Pada kalimah ( الصراط ) sama ada ( ال ) ataupun tidak , riwayat Ruwais akan membaca dengan sin ( س ) menjadi ( السراط ) pada seluruh al-Quran.

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :
وبالسين ( ط ) ب

Imam Yaakub akan mendommahkan ( ʼ ) huruf Ha Dhomir ( ھ ) sama ada huruf Ha Dhomir ( ھ ) tersebut jama’ muzakkar atau jama’ muannas atau muthanna dengan syarat sebelumnya ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ).

Dalil ad-Durrah dalam bab Ummul Quran :
والضم في الهاء () للا عن الياء إن تسكن سوى الفرد

Jika mim jama’ bertemu dengan huruf hamzah wasol (ﭐ ) maka Imam Yaakub akan membaca dengan dua wajah :

1- Jika sebelum huruf ha ( ھ ) ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf ha ( ھ ) tersebut akan didommahkan.

2- Jika sebelum huruf ha ( ھ ) tiada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf mim ( م ) akan dikasrahkan.

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :

وقبل سا كن أتبعا () ز


  • Imam Kholaf

Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah , imam Kholaf akan membaca dengan ithbat Alif ( ا )

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :

ومالك () ز (ف) ز

Pada kalimah ( صراط ) dan (الصراط ) yang terdapat pada seluruh alQuran. Imam Kholaf akan membaca dengan shad ( ص )

Dalil ad-Durrah dalam bab ummul Quran :

والصراط (ف) ﻪ اسجلا

Imam Kholaf akan membaca dengan kasrah huruf Ha ( ھ ) pada kalimah ( عليهم ) ( إليهم ) dan ( لديهم )

Dalil ad-Durrah dalam bab Ummul Quran :

واكسر عليهم إليهمBab Basmalah

  • Abu Jaafar

Membaca basmalah antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah.

Dalil ad-Durrah dalam bab basmalah :

وبسمل بين سورتين ( أ ) ئمة


  • Imam Yaakub

Membaca basmalah dan tanpa basmalah ( saktah dan wasol ) antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah ( Tanpa Basmalah )

Dalil ad-Durrah dalam bab basmalah :

فاءن خالفوا أذكر وإلا فأهملا


  • Imam Kholaf

- Manhaj Imam Kholaf banyak persamaan dengan manhaj Imam Hamzah.
- Tidak membaca basmalah antara 2 surah.


No comments:

Post a Comment