Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Tuesday, August 17, 2010

Bab Idgham Kabir

Siti Nurul Husna bt Othman
( M101160319 )

IDGHAM KABIR

  • ABU JAAFAR

- Abu Jaafar akan mengidghamkan huruf ta’ (ت) pada huruf dzal (ذ) pada kalimah (اتخذتم).

Contoh:

(ُثم اتخَذْتُم) dibaca (ثم اتخَذتّم)
(لئن اتخَذْتَ ) dibaca (لئن اتخَذتّ)

Dalil ad-Durrah:

فان خلقوا أذكر والا فأهملا


  • IMAM YAAKUB

- Imam Yaakub hanya mengidghamkan kalimah-kalimah tertentu sahaja.

- Idgham kabir (Mislaini)
(والصاحب الجنب) di dalam surah an-Nisa’. Selain daripada tempat ini, akan dibaca dengan idzhar.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Kabir:

وبا الصاحب ادغم ()ـط

- Dalam bab Idgham Soghir, Imam Yaakub akan membaca dengan idzhar pada semua keadaan, iaitu:

i. Pada bab Dzal (ذ) Idz (اذ).
ii. Pada bab Dal (د) Qad (قد).
iii. Pada bab Ta’ Ta’nis (ت).
iv. Pada bab Lam (ل) Hal(هل) dan Bal (بل).

~ Kecuali pada kalimah (اخذت) atau (اخذتم), riwayat Rauh akan membaca dengan idgham.

1.Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir:

واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث
(ا)لا ()ـز وعند لثاء للتاء (ف)ـصلا )
وهل بل فتى هل مع ترى ولبابغا
نبذت وكاغفرلي يرد صاد ()ـﻭلا
اخذت (ط)ـل


  • IMAM KHOLAF

- Imam kholaf akan megidzharkan huruf ta’ ta’nis (ت) apabila bertemu dengan huruf tha’(ث) seperti (كذبت ثمود) dan akan membaca dengan idgham apabila bertemu dengan baki huruf yang lain, iaitu huruf ج, ظ ز, ص, س.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir:

... وعند الثاء للتاء (ف)ـصلا

- Bagi Idgham Soghir dalam bab Lam (ل) (هل) dan بل)), imam Kholaf akan membaca dengan idzhar sama ada (بل) bertemu dengan huruf س ,(هل) bertemu ث atau (هل) dan (بل) bertemu huruf ت.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir:

وهل بل (ف)ـتى

- Imam Kholaf akan membaca dengan idzhar apabila huruf tha’ (ث) bertemu dengan huruf ta’ (ت), seperti (اورثتموها) pada seluruh al-Quran. Begitu juga pada kalimah (لبثت) dan (لبثتم).

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir:

...اورثتم ()ـمى (ف)ـد لبثت عن ـهما

- Imam Kholaf akan memebaca dengan idgham pada huruf nun (ن) yang terdapat pada awal surah Yasin dan surah al-Qalam, iaitu (ن القلم) dan (يس والقران الحكيم). Imam Kholaf juga akan mengidghamkan huruf sin (س) yang bertemu dengan huruf mim (م) pada (طسم) di awl surah as-Syu‘ara’ dan al-Qasas.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir:

ويسن نون ادغم (ف)ـدا ()ـط وسين مي ـم فز

- Imam Kholaf akan membaca dgan idzhar pada kalimah (اركب معنا) di dalam surah Hud.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir:

وفى اركب (ف)ـشا الا

No comments:

Post a Comment