Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Thursday, October 28, 2010

Bab Nun Sakinah Wa Tanwin

Nailah bt Mohd Jamil Sadaqi
(M101125719)

Abu Jaafar
  • Membaca dengan Ikhfa’ Hakiki apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Kho (خ)atau huruf Ghain(غ)
  • Contoh : قولا غير
  • kecuali pada tiga tempat ini iaitu,فسينغضون,يكن غنيا,

Imam Kholaf
  • Membaca dengan Idgham bersama Ghunnah (Idgham bil ghunnah) apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Wau dan Ya.No comments:

Post a Comment