Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Tuesday, August 24, 2010

Bab Mad Wal Qasr

Nor Hafipah bt Supian
(M101029019)

Bab Mad Wal Qasr

وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ

Pada hukum Mad Munfasil,Mad Lin dan Mad badal,Abu Jaafar akan membaca dengan 2 harakat.

Dalil ad-Durrah dalam bab Mad wal Qasr:

وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ (أ) لاَ ( ﺤ )-زْوَبَعْدَ الْهمْزِ واللّينُ (أ) صِّلاَ

Jika dalam satu kalimah terdapat 2 huruf hamzah Qato’ (ء), sama ada kedua-dua huruf hamzah tersebut sama baris

ataupun tidak,seperti ( ءَأَنْذَرْتَهُم ),( أَئِذَا ), maka Abu Jaafar akan membaca dengan tashil pada huruf hamzah ( ء )

pertama dan idkhal pada huruf hamzah ( ء ) kedua.

Manhaj Bacaan Imam Yaakub

Imam Yaakub akan membaca Mad Muttasil dengan kadar empat (4) harakat dan mad munfasil dengan kadar dua (2) harakat.

Dalil ad-Durrah dalam bab Mad Wal-Qasr:

وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ ( أ) لاَ ( ﺤ )-زْ

Manhaj Bacaan Imam Kholaf

Dalil ad-Durrah dalam bab Mad wal Qasr:

وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ

Imam Kholaf akan menaqalkan kalimah ( وَسئَلوا ) dan) ( فَسْئَلواyang terdapat di dalam al-Quran menjadi ( وَسَلُوا )

dan ( فَسَلُوا ).

No comments:

Post a Comment